Program CoMaSPro'23 Inisiatif UPSI Meningkatkan Kemahiran Komputer Pelajar dan Pemberdayaan Komuniti di Hulu Selangor

Program CoMaSPro’23: Inisiatif UPSI Meningkatkan Kemahiran Komputer Pelajar dan Pemberdayaan Komuniti di Hulu Selangor

Pada 14 dan 18 Januari 2023, Fakulti Komputeran dan Meta-Teknologi, UPSI bersama Pusat Transformasi Komuniti Universiti, UCTC telah melaksanakan Program CoMaSPro’23 di empat buah sekolah di Hulu Selangor. Program ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi melalui SULAM untuk menggabungkan pembelajaran istimewa dengan khidmat masyarakat. CoMaSPro’23 melibatkan penyediaan perkhidmatan komputer percuma di sekolah yang berkaitan dengan BITARA. Seramai 150 pelajar terlibat, dan program ini diharap dapat memberi pengalaman baharu dalam mengharungi dunia pekerjaan dan mengaplikasikan kemahiran mereka dalam persekitaran sebenar. Program ini juga meliputi keperluan kursus MTN3013 yang berkaitan dengan sistem komputer, sistem pengendalian, input dan output.

Projek SULAM, atau Service Learning Malaysia-University for Society, merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Tujuan utama projek ini adalah untuk mempromosikan pembelajaran berasaskan pengalaman dan pelayanan masyarakat di kalangan pelajar universiti. Ia bertujuan untuk memupuk nilai-nilai keusahawanan sosial, tanggungjawab sosial dan kemahiran kepimpinan di kalangan pelajar, sambil memberi manfaat kepada komuniti sekitar.

Dalam projek SULAM, pelajar universiti diberi peluang untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, seperti sukarelawan, projek-projek komuniti, dan usaha-usaha lain yang memenuhi keperluan masyarakat. Dengan cara ini, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi di universiti untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh komuniti setempat.

Selain itu, projek SULAM juga mendorong kerjasama antara universiti, industri, dan komuniti dalam mencari penyelesaian kepada isu-isu sosial dan pembangunan masyarakat. Ini akan membantu dalam pembentukan hubungan yang lebih erat antara universiti dan masyarakat serta menggalakkan pemindahan ilmu dan teknologi yang bermanfaat.

Melalui projek SULAM, pelajar bukan sahaja mendapat kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktikal dan kemahiran sosial yang relevan, tetapi juga memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Projek ini mencerminkan komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dalam menyediakan pendidikan holistik yang memupuk kecemerlangan akademik dan tanggungjawab sosial di kalangan pelajar universiti.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp Us