Usahawan Perlu Manfaatkan AI untuk Lonjakkan Perniagaan

Usahawan Perlu Manfaatkan AI untuk Lonjakkan Perniagaan

Tanjong Malim – Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin penting dalam
dunia perniagaan di Malaysia. Usahawan perlu memanfaatkan teknologi ini untuk
meningkatkan produktiviti dan kecekapan perniagaan mereka.

Menurut MyDIgital, penawaran kursus-kursus berkaitan AI di institusi pengajian tinggi seperti
di Malaysia seperti di UPSI and UM menunjukkan peningkatan permintaan di industri.
Penggunaan AI juga dilihat semakin meluas seperti penggunaan aplikasi robot dan AI di
pasar raya Amanjaya Ipoh yang merupakan kerjasama strategik antara Kementerian Sains,
Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT
Malaysia) dan Majlis Perbandaran Ipoh 

Kepentingan teknologi AI dalam perniagaan semakin meningkat. Teknologi ini dapat
membantu usahawan meningkatkan kecekapan operasi perniagaan mereka dan
mengurangkan kos. Contohnya, teknologi AI dapat digunakan untuk membantu aktiviti
pemasaran digital seperti menghasilkan kandungan, penulisan kreatif dan video, proses
pengurusan inventori dan memantau penggunaan bahan mentah. AI dapat membantu
usahawan mengurangkan pembaziran dan meningkatkan produktiviti.

Selain itu, teknologi AI juga dapat digunakan untuk menganalisa data pelanggan dan
menganalisis tingkah laku mereka. Dengan maklumat ini, usahawan dapat menghasilkan
strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Bagi usahawan yang ingin memanfaatkan teknologi AI, terdapat beberapa langkah yang
boleh diambil. Pertama, usahawan perlu memahami keperluan perniagaan mereka dan
mencari teknologi AI yang sesuai untuk memenuhi keperluan tersebut. Kedua, usahawan
perlu memastikan bahawa mereka mempunyai kemahiran dan kepakaran yang mencukupi
untuk mengendalikan teknologi ini. Jika tidak, mereka perlu mempertimbangkan untuk
mengambil pekerja yang mempunyai kemahiran AI.

Akhir sekali, usahawan perlu memastikan bahawa data mereka selamat dan dilindungi
daripada ancaman siber. Teknologi AI dapat membantu meningkatkan keselamatan data,
tetapi usahawan perlu memastikan bahawa sistem mereka selamat dan dilindungi daripada
serangan siber.

Dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif, penggunaan teknologi AI adalah antara
cara terpenting untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti perniagaan. Usahawan di
Malaysia perlu memanfaatkan teknologi ini untuk memastikan kejayaan perniagaan mereka
dalam jangka masa panjang.

Dr. Muhamad Hariz Bin Muhamad Adnan
Centre of Digital Transformation in Education and Technopreneurship (DIMENSI)
Faculty of Computing and Meta-Technology

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp Us